KHS Varsity Girls vs. Milnor

KHS Varsity Girls vs. Maple Valley

Region 1 - Round 1 KHS Varsity Girls vs. Lisbon

Region 1 - Round 2 KHS Varsity Girls vs. Maple Valley

Region 1 - Championship - KHS vs. FCT