KHS vs. WyndmereLidgerwood

KHS vs. WyndmereLidgerwood

KHS vs. Oak Grove

KHS vs. Casselton

KHS vs. Casselton

KHS Varsity Volleyball vs. Maple Valley - Districts

KHS Varsity Volleyball vs. Northern Cass - Districts

KHS Varsity Volleyball vs. Enderlin - Districts